SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : HELAGO a.s.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Banícka 2/3, Lehota pod Vtáčnikom,

44 681 569

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Zložka neobsahuje žiadne dokumenty