SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Jakub Hrušovský - AUTOSERVIS
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Malé Stankovce 322 , Tren?ianske Stanskovce, 913 11

43448674

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka