SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Ing. Rudolf Bujalka
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Sládkovi?ova 184/46, Bánovce nad Bebravou, 91101

41370619

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka