SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Mgr. Pavol Demčík – Belveder
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Melčice 144, Melčice – Lieskové,

40194892

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka