SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Roman Mikuška RM car
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Zliechovská ulica 1001/12, Košeca, 018 64

37188852

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka