SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Marián Hrebík MH CAR
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Nová 180, Nová Dubnica, 018 51

37188844

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka