SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Viliam Štefkovič – Laugart
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Kvetinová 1,, Trenčín, 911 01

37 663 569

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka