SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Vojenský opravárenský podnik Tren?ín, a.s.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Kasárenská 8, Tren?ín, 911 05

36350583

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka