SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : MEGO, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Zlatovská 2376, Tren?ín, 911 05

36342823

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka