SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : STAVECO - stavebná a.s.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Bajkalská 18/A, Bratislava, 821 08

36229334

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka