SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : STYLEX - SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Domaniža 421, Domaniža, 018 16

36010979

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka