SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Igor Hrušovský – BEZEX
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Trenčianske Stankovce 816, Trenčianske Stankovce, 913 11

36 876 453

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka