SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Duklianska 60, Nováky, 972 71

36 350 451

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka