SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : LAZO s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Beckovská 346, Trenčianska Turná, 913 21

36 337 986

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka