SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : TD spol. s r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Továrenská 4071, Dubnica nad Váhom, 018 41

36 337 374

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodého vestníka