SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : GRIMPEK, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
A. Hlinku 1118/19, Bánovce nad Bebravou, 957 01

36 333 727

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka