SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : TOPAGRO, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Ruskovce 197, Ruskovce, 956 54

36 323 641

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka