SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : MONTY s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Námestie svätej Anny 7269/20B, Trenčín, 911 01

34 137 645

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka