SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Ing. Ján Gab?o GM plus
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Moravská 682/3, Púchov, 020 01

22855131

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka