SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Milan Kozár - Služby a stravovanie
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Jasná 5,, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

17 662 877

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka