SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Dušan Lupták - KORNÉLIA
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Mateja Bela 2449/27, Trenčín, 911 08

11 751 045

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU REŠTRUKTURALIZÁCII
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka