SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Viliam Hlinka
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Športová 504/4, Lazany, 972 11

5.9.1972

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka