SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : STAVMAX PLUS, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Pod Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, 018 41

36328821

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka