SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : BEST KOM, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Továrenská 422, Beluša, 018 61

36299898

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníku