SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : GENESIS SOEX SK, s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Gen. M. R. Štefánika 373/96, Stará Turá, 916 01

36254886

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka