SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : ALOSEC, s. r. o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Brnianska 2, Tren?ín, 911 05

36 843 857

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka