SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : PETBA s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
V. B. Nedožerského 111/51, Nedožery - Brezany, 972 12

36 669 075

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka