SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : AGRO-RUDNO, spol. s r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Kostolná Ves, Kostolná Ves, 972 26

36 311 120

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka