SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : ZTS-OCHRANA, a.s.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Areál ZTS ?. 924, Dubnica nad Váhom, 018 41

36 302 775

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka