SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : KRUH, spol. s r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Obecný úrad 192, Cíge?, 97101

35789042
2021510051
 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka