SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : ENZO-VERONIKA-VES, a.s.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Dežerice 342, Dežerice, 957 03

34130039

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka