SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Pozemné stavby Púchov s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Svätoplukova 1733, Púchov, 020 01

31629733

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka