SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : CREMILA s.r.o.
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Pružina 186, Pružina, 018 22

31 596 444

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka