SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Miroslav Piskel
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
242, Dolná Breznica, 02061

26.11.1961

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka