SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuža

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Veronika Pirošková
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Náhradné pole 4, Handlová, 972 51

21021978

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka