SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuža

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Adriana Rošková
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Otrhánky 32, Otrhánky, 956 55

20.06.1969

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka