SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Vladimír Holásek
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Chocholná Vel?ice 184, Chocholná, 913 04

20.05.1965

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka