SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Peter Kovár
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Rozkvet 44863/204, Považská Bystrica, 017 01

20.01.1978

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka