SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Nadežda Benešová
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou,

14111968

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka