SPRÁVCOVSKÝ DOM
: informačná tabuľa

www.onlinespravca.sk

 

KONKURZNÉ KONANIE - detailnÝ vÝpis

Názov spoločnosti : Štefan Fojtík
Sídlo:

IČO/Dátum narodenia:
DIČ:
IČ DPH:
Sládkovi?ova 11, Bojnice, 972 01

14 258 951

 
ZOZNAM DOKUMENTOV KU KONKURZU
Názov súboru: Oznámenia z Obchodného vestníka